Plan dnia

Zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne realizowane będą w oparciu o metody Reggio Emilia i Montessori,w tym zajęcia i zabawy w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Zatrudnione będzie pięć opiekunek które posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie.Zajęcia dodatkowe odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo (0,5 godziny j.angielski, 0,5 godziny dogoterapii oraz 2 razy po 0,5 godziny rytmiki).

Opis zajęć :

a) Język angielski-zabawa wprowadzające maluchy w świat języków obcych oraz stymulująca do nauki języka ojczystego-polskiego. Zajęcia kształtują prawidłową wymowę i motywują do nauki. Zabawa z językiem angielskim rozwija wyobraźnię dziecka i ułatwia w przyszłości naukę np. w przedszkolu .

b) Zajęcia z rytmiki-program obejmuje zajęcia ruchowe przy muzyce, prowadzenie i naukę piosenek, improwizację taneczną, zabawy muzyczne, ćwiczenia pamięciowe, zagadki muzyczne.

c) Dogoterapia-wykorzystuję pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszytskich obszarach funkcjonowania dziecka, czyli w sferze psychicznej, fizycznej, intelektualnej ,emocjonalnej i społecznej.

Za zajęcia dodatkowe nie będą pobierane opłaty.

Plan Dnia

6:30-8:30 Przyjmowanie dzieci do żłobka, indywidualny kontakt personelu z rodzicami, przywitanie dzieci. Obecne dzieci-zabawy dowolne, spontaniczna praca indywidualna.

8:45-9:30 Śniadanie – toaleta, zakładanie śliniaków, sadzanie dzieci przy stolikach lub w krzesełkach do karmienia. Karmienie i pojenie dzieci.

9:30-9:45 Zabawy zorganizowane

9:45-11:30 Zajęcia i zabawy w ogrodzie i na placu zabaw/spacer/zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem.

11:30-12:20 Przygotowanie do obiadu – obiad.

12:20-12:40 Poobiednia toaleta

12:40:14:40 Odpoczynek, drzemka

14:40-15:00 Pobudka, toaleta

15:00-15:30 Podwieczorek

15:30-17:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne, odbieranie dzieci ze żłobka, kontakt opiekunów z rodzicami.