Płatności

-450 zł wpisowe (jednorazowe, bezzwrotne)
– 16 zł dzienne wyżywienie
Czesne dla dzieci z gminy Stryków 850 zł, natomiast dla dzieci spoza gminy Stryków 1450 zł .
Informujemy również o dofinansowaniu z ZUS-u w wysokości 400 zł, które zwracane jest rodzicom.